>
Máy đóng gáy xoắn Máy đóng gáy xoắn
9.5/10 2917837 bình chọn

Máy đóng gáy xoắn cuộn SUPU - PC1200

Giá: 0

Giá KM: Liên hệ

Mã SP: 1603

Máy đóng gáy xoắn cuộn SUPU - PC2000B

Giá: 4752000

Giá KM: 4,752,000đ

Mã SP: 1602

Máy đóng gáy xoắn cuộn SUPU - PC2000

Giá: 3520000

Giá KM: 3,520,000đ

Mã SP: 1601

Máy đóng gáy xoắn cuộn SUPU - PC200

Giá: 0

Giá KM: Liên hệ

Mã SP: 1600

Máy đóng gáy xoắn cuộn SUPU - PC200B

Giá: 0

Giá KM: Liên hệ

Mã SP: 1599

Máy đóng gáy xoắn kẽm kép đôi SUPU - CW200

Giá: 2090000

Giá KM: 2,090,000đ

Mã SP: 1598

Máy đóng gáy xoắn kẽm SUPER 23

Giá: 0

Giá KM: Liên hệ

Mã SP: 1597

Máy đóng gáy xoắn kẽm kép đôi TATA KASSEL-31

Giá: 5890000

Giá KM: 5,890,000đ

Mã SP: 1596

Máy đóng gáy xoắn kẽm kép đôi SUPU - SUPER 34

Giá: 7975000

Giá KM: 7,975,000đ

Mã SP: 1595

Máy đóng gáy xoắn nhựa SUPU - CB203

Giá: 1870000

Giá KM: 1,870,000đ

Mã SP: 1594

Máy đóng gáy xoắn nhựa SUPU - CB221

Giá: 1980000

Giá KM: 1,980,000đ

Mã SP: 1593

Máy đóng gáy xoắn nhựa SUPU - CB1200

Giá: 0

Giá KM: Liên hệ

Mã SP: 1592

Máy đóng gáy xoắn nhựa SUPU - CB2000

Giá: 3150000

Giá KM: 3,150,000đ

Mã SP: 1591

Máy đóng gáy xoắn nhựa SUPU - CB2100A

Giá: 0

Giá KM: Liên hệ

Mã SP: 1590

Máy đóng gáy xoắn nhựa SUPU - CB2100

Giá: 3410000

Giá KM: 3,410,000đ

Mã SP: 1589

Máy đóng gáy xoắn nhựa SUPU - SUPER 20A

Giá: 0

Giá KM: Liên hệ

Mã SP: 1588

Máy đóng gáy xoắn nhựa SUPU - CB200

Giá: 1683000

Giá KM: 1,683,000đ

Mã SP: 1587

Máy đóng gáy xoắn nhựa TATA E-BIND

Giá: 1790000

Giá KM: 1,790,000đ

Mã SP: 1586

Máy đóng gáy xoắn nhựa TATA HAMBURG

Giá: 5550000

Giá KM: 5,550,000đ

Mã SP: 1584

Máy đóng gáy xoắn nhựa Deli 3873

Giá: 1990000

Giá KM: 1,990,000đ

Mã SP: 1583