>
Máy ép Plastic Máy ép Plastic
9.5/10 2917837 bình chọn

Máy ép Plastic DSB HQ-235 (khổ A4)

Giá: 1353000

Giá KM: 1,353,000đ

Mã SP: 1562

Máy ép Plastic DSB SO-GOOD 230 SUPER (khổ A4)

Giá: 2453000

Giá KM: 2,453,000đ

Mã SP: 1561

Máy ép Plastic DSB 330-ARP (khổ A3)

Giá: 6930000

Giá KM: 6,930,000đ

Mã SP: 1560

Máy ép Plastic DSB SO-GOOD 330 SUPER (Khổ A3)

Giá: 2970000

Giá KM: 2,970,000đ

Mã SP: 1559

Máy ép Plastic FEG-280 (khổ A4)

Giá: 640200

Giá KM: 640,200đ

Mã SP: 1558

Máy ép Plastic FEG-380 (khổ A3)

Giá: 850300

Giá KM: 850,300đ

Mã SP: 1557

Máy ép Plastic FGK 320 (khổ A3)

Giá: 1550000

Giá KM: 1,550,000đ

Mã SP: 1556

Máy ép Plastic Laminator PDA3-330C (khổ A3)

Giá: 1590000

Giá KM: 1,590,000đ

Mã SP: 1555

Máy ép Plastic Laminator PDA3-330TL (khổ A3)

Giá: 4150000

Giá KM: 4,150,000đ

Mã SP: 1554